Om författaren

Några ord om författaren:

 

Gunlög Josefsson är född och uppvuxen i Dannäs. Hon bor nu i Lund och är professor i svenska vid Lunds universitet.. Hennes vetenskapliga publikationer har huvudsakligen rört den moderna svenskan, men har också behandlat språkhistoriska ämnen.

Copyright © All Rights Reserved.