Beställ boken

 

Bokbeställning och pris

 

Boken säljs på Dannäs våffelcafé i Dannäs gamla skola. Du kan beställa Berättelser

om en by - Dannäs från inlandsis till väckelsetid via denna hemsida. Vi skickar den

då i första hand via Posten som vanlig brevförsändelse.

 

Om du vill beställa via denna hemsida, gör då så här: Skicka ett mejl

till bestallningar@dannäs-berattelser-om-en-by.se med följande uppgifter:

 

Namn

Adress

mobilnummer (alternativt vanligt telefonnummer)

Antal böcker du önskar köpa.

 

När du har fått boken betalar du till bankgiro 503-2560. Detaljerade instruktioner

följer med boken. Betalningsvillkor 30 dagar.

 

Pris, inklusive moms, frakt och expeditionskostnader:

 

1 ex 270 kr

2 ex 470 kr

3 ex 670 kr

 

 

Om betalning inte har inkommit på förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter

samt påminnelseavgift på 40 kronor.

 

2018-02-13