Värnamoortens soldater under Sveriges sista krig, Harald Lignell VHÅ 1939