Kyrkstölderna i Fryele, Hånger och Dannäs anno 1625. Värnamo Hembygsförenings årsbok 1953