tidningsartiklar, andra artiklararkiv

"Taktegelfabrikation på torp i Dannäs bev inte lönande". Värnamo Nyheter 24 april 1961

"Stor- och enskiftet i Dannäs". Värnamo Nyheter 8 maj, 1962

"En drängs arbetsdag i Dannäs för hundra år sedan". Värnamo Nyheter 14.2.1953

"Även Dannäs har haft sina kavaljersflyglar". Värnamo Nyheter 14.5. 1936

"Sjön Bolmen". Ur STFs Resehandbok 1917.

Hundraårig missionsgärning i Dannäs-Tannåkersbygden 1866-1966. Skrift utgiven i samband med jubileet

"Kyrkstölderna i Fryele, Hånger och Dannäs anno 1625", av Einar Persson. Ur Värnamo Hembygdsförenings årsbok 1953.

"De gamla torpen i Dannäs", av C. J. Lindblom. Ur Värnamo Hembygdsförenings årsbok 1951

"Boda lind", av Axel Eile. Ur Värnamo Hembygdsförenings årsskrift 1938.

"Den ofruktbara mossen", av Axel Eile. Ur Värnamo Hembygdsförenings årsskrift.

"Tröskehalla och munkastenen", av Axel Eile. Ur Värnamo Hembygdsförenings årsskrift.

"Några naturnamn", Axel Eile Ur Värnamo Hembygdsförenings årsskrift 1929.

"En herrgårdssägen", Axel Eile, Värnamo Hembygdsförenings årsskrift 1932.

"Kampen om Bolmen" K.W. Johansson, Värnamo Hembygdsförenings årsskrift 1935.

"Två folksägner", Axel Eile, Värnamo Hembygdsförenings årsskrift 1939.

"Värnamoortens soldater under Sveriges sista krig", Harald Lignell, Värnamo Hembygdsförenings årsskrift 1939

"Svedjebruk och åkerbruk", Fingal Johansson, Värnamo Hembygdsförenings årsskrift 1943

"En småländsk stambok", Håkan Allgulin, Värnamo Hembygdsförenings årsskrift, 1949