En drängs arbetsdag i Dannäs för 100 år sedan. VN 14.2.1953