"De gamla torpen i Dannäs" C. J. Lindblom i Värnamo Hembygdsförenings årsskrift 1951