"Boda lind", av Axel Eile. Ur Värnamo Hembygdsförenings årsskrift 1938