Vykort och foton

Vykort över bland annat Dannäs skola. 50-tal?

 

Dannäs säteri, tid okänt