Hem

Gunlög Josefsson

 

Berättelser om en by. Dannäs från inlandsis till väckelsetid

 

Berättelser om en by

Dannäs från inlandsis till väckelsetid

Dannäs är en by som ligger i Värnamo kommun i Småland. Boken Berättelser om en by. Dannäs från inlandsis till väckelsetid handlar om Dannäs historia från allra första början – när inlandsisen släppte sitt grepp om Skandinavien – fram till cirka 1880.

 

Vi kan läsa om ”den förste Dannäsbon”, riddare Nils Dannæs, och hans familj, den märkliga Dannässtenen, den försvunna kyrkbyn, nordiska sjuårskrigets framfart samt om Dannäsbornas liv från dop till död från vaggan till graven. Många av berättelserna är resultatet av grävande i arkiv, till exempel skattelängder och kyrkbokföring, men också studier av äldre kartor.

 

Boken är skriven av Gunlög Josefsson, bördig från Dannäs, nu bosatt i Lund.

 

 

Information om hur man beställer boken samt pris finns under fliken "Beställ boken" i menyraden till vänster.

Copyright © All Rights Reserved.